Utmärkelse

Utmärkelse

Enligt Stiftelsens ändamål kan den eller de som bör uppmärksammas för sina insatser i den anda och inriktning som Förbundet Aktion Skåne-Miljö arbetade efter finnas inom undervisning, utbildning, forskning och opinionsbildning.

Stiftelsens styrelse beslutar varje år under våren om mottagare av utmärkelsen. Vid en ceremoni uppmärksammas mottagaren eller mottagarna och får ett diplom. Förutom utmärkelsen har stiftelsen också möjlighet att ge ett ekonomiskt bidrag till mottagare av utmärkelsen.

Stiftelsen är tacksam för förslag på mottagare av utmärkelsen. Förslag bör för att kunna beaktas kommande år, lämnas till Stiftelsen före årsskiftet.

Vårt Söderslätt tilldelades 2022 års utmärkelse för sina insatser för att förhindra exploatering av den högvärdiga jordbruksmarken i Trelleborg.