Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen skall enligt stiftelsens stadgar bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Den utser inom sig en ordinarie ledamot till ordförande.

Styrelsen består f.n. av:

Ordinarie ledamöter

Gösta Melander, ordförande
Herbert Falck
Pehr Börje Lagerström
Lars Börje Jönsson
Ruzena Svedelius

Ersättare

Erik Heijbel
Åsa Bodenmalm
Cecilia Nettelbladt-Stenberg
Hugo Melander

Tidigare ledamot

Per Gahrton, avliden den 23 september 2023